جنایت بزرگ: شیوع بیماری از ریشه

این مطلب راجب شیوع بیماری هست و اینکه چطور بیماری ها رو مافیای بزرگ (کاپیتالیسم و نظام سرمایه داری) داره به مردم تزریق میکنه ! چند وقت پیش داشتم کتابی که از پادکست بی پلاس معرفی شده بود رو میخوندم به نام FactFulness که نویسنده…