کتاب پایتون مقدماتی ازJody Scott Ginther

دوستانی که میخوان پایتون یاد بگیرن و چیزی در مورد برنامه نویسی هم نمیدونن این کتاب میتونه خیلی کمکشون کنه .