آدرس ایمیل

sadeq.nickbakht@gmail.com

لوکیشن

یه جایی در این کهکشان تنها !

اینستاگرام

id : @ sadeqNickbakht

با من در تماس باشیداین تیک رو بزنید و پیام رو تایید کنید.
تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب قلب.


حمایت کنید:)

برای زنده نگه داشتن سایت و مطالب و پروژه ها منو حمایت کنید