ریچارد استالمن(Richard Stallman) از بنیاد نرم افزار آزاد استعفا داد!

ریچارد استالمن بنیان گذار بنیاد نرم افزار آزاد (به اختصار fsf) و لیدر و رهبر GNU project (که به لطف پروژه گنو اکثر سیستم عامل های مشابه UNIX که به نام لینوکس میشناسیمشون ساخته شد ) و همچنین خالق مفهوم copyLeft در تاریخ ۱۶ سپتامبر…